سخنان مقام معظم رهبری
منطقه یک

منطقه یک

 

مدیر: علیرضا بازافت

 

مدير روابط عمومي شوراي شهر آبادان (دوره سوم و چهارم)

- مدير زيبا سازي شهرداري آبادان

مدير ساماندهي مشاغل مزاحم و آلاينده شهري

كارشناس حوزه معاونت خدمات شهري

مدير مطالعات و پژوهش در حوزه معاونت برنامه ريزي

مدير امور شهر در حوزه معاونت خدمات شهري

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار

رئيس هيئت مديره سازمانهاي تاكسيراني،اتوبوسراني و پايانه هاي مسافربري

معاون مالي و اداري سازمان سيما،منظر و فضاي سبز شهري

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني و عضو هيئت مديره

معاون فرهنگي و امور اجتماعي شهردار آبادان