رهبری-شهرداری آبادان
منطقه سه

منطقه سه

 

خرم ملایی سفید دشتی


مدیر منطقه یک شهرداری

معاون اداری مالی شهرداری آبادان

موسس و مدیرعامل سازمان فاوا

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری

معاون خدمات شهری و امور اجرایی شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود