سخنان مقام معظم رهبری
تماس با شهرداری آبادان

تماس با شهرداری آبادان

کد پستی :   ۵۶۵۹۱-۶۳۱۶۸

تلفن :         ۳-۵۳۲۲۵۲۳۱-۰۶۱

نمابر :         ۵۳۲۳۱۲۸۲۰-۰۶۱

ایمیل ۱ :      abadan@imo.org.ir

ایمیل ۲ :     shahrdari.abadan@gmail.com

آدرس :        آبادان - خیابان شهرداری - ساختمان مرکزی شهرداری