رهبری-شهرداری آبادان

آرشیو اخبار شهرداری آبادان

دسته‌بندی های اخبار
لوله گذاري ساحلي بهمنشير
15/شهریور/1400
لوله گذاري ساحلي بهمنشير

لوله گذاري ساحلي بهمنشير

بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي
3/خرداد/1400
بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي

بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي

پارك معلواين
3/خرداد/1400
پارك معلواين

پارك معلواين

احداث پارک معلولین
20/اردیبهشت/1400
احداث پارک معلولین

احداث پارک معلولین

(ماسه٠٦) كارخانه آسفالت شهرداري
23/فروردین/1400
(ماسه٠٦) كارخانه آسفالت شهرداري

(ماسه٠٦) كارخانه آسفالت شهرداري

بیلبور سه وجهی گردان پارک شهید منتظری
22/فروردین/1400
بیلبور سه وجهی گردان پارک شهید منتظری

بیلبور سه وجهی گردان پارک شهید منتظری

(بيس) كارخانه آسفالت
21/فروردین/1400
(بيس) كارخانه آسفالت

(بيس) كارخانه آسفالت

(شن ۳/۸ و ۴/۳) کارخانه آسفالت
18/فروردین/1400
(شن ۳/۸ و ۴/۳) کارخانه آسفالت

(شن ۳/۸ و ۴/۳) کارخانه آسفالت

بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي(به صورت دستمزدي)
20/اسفند/1399
بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي(به صورت دستمزدي)

بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي(به صورت دستمزدي)

مميزي املاك و اصناف و معابر شهرستان آبادان
16/اسفند/1399
مميزي املاك و اصناف و معابر شهرستان آبادان

مميزي املاك و اصناف و معابر شهرستان آبادان

احداث دیوار محوطه پارک ترافیک سابق(کوی فرهنگیان)
12/اسفند/1399
احداث دیوار محوطه پارک ترافیک سابق(کوی فرهنگیان)

احداث دیوار محوطه پارک ترافیک سابق(کوی فرهنگیان)

اجراي پياده رو سازي ايستگاه ٤ تا ٧ بلوار بهمنشير
12/اسفند/1399
اجراي پياده رو سازي ايستگاه ٤ تا ٧ بلوار بهمنشير

اجراي پياده رو سازي ايستگاه ٤ تا ٧ بلوار بهمنشير

لوله گذاری خیابان بهمن 29
11/اسفند/1399
لوله گذاری خیابان بهمن 29

لوله گذاری خیابان بهمن 29

لوله گذاری رده حاج جعفر واقع در سلیچ غربی
11/اسفند/1399
لوله گذاری رده حاج جعفر واقع در سلیچ غربی

لوله گذاری رده حاج جعفر واقع در سلیچ غربی

مطالعات در جمع آوری و دفع آبهای سطحی
11/اسفند/1399
مطالعات در جمع آوری و دفع آبهای سطحی

مطالعات در جمع آوری و دفع آبهای سطحی

بیلبورد سهوجهی گردان پارک شهید منتظری
11/اسفند/1399
بیلبورد سهوجهی گردان پارک شهید منتظری

بیلبورد سهوجهی گردان پارک شهید منتظری

آیلند بلوار پتروشیمی
6/اسفند/1399
آیلند بلوار پتروشیمی

آیلند بلوار پتروشیمی

مناقصه ممیزی املاک و اصناف و معابر شهرستان آبادان
6/اسفند/1399
مناقصه ممیزی املاک و اصناف و معابر شهرستان آبادان

مناقصه ممیزی املاک و اصناف و معابر شهرستان آبادان

مناقصه نوبت دوم
19/بهمن/1399
مناقصه نوبت دوم

مناقصه نوبت دوم

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود