رهبری-شهرداری آبادان

آرشیو اخبار شهرداری آبادان

دسته‌بندی های اخبار
سمت جدید دکتر شیرازی
9/مرداد/1400
سمت جدید دکتر شیرازی

سمت جدید دکتر شیرازی

شروع پروژه دفع آب هاي سطحي كوي سليچ
9/مرداد/1400
شروع پروژه دفع آب هاي سطحي كوي سليچ

شروع پروژه دفع آب هاي سطحي كوي سليچ

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از سر گرفته می شود
5/مرداد/1400
فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از سر گرفته می شود

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از سر گرفته می شود

پروژه سرمایه گذاری قدس و زمین چمن ایستگاه ۴
5/مرداد/1400
پروژه سرمایه گذاری قدس و زمین چمن ایستگاه ۴

پروژه سرمایه گذاری قدس و زمین چمن ایستگاه ۴

عملكرد يك ساله شوراي شهر و شهرداري  آبادان
4/مرداد/1400
عملكرد يك ساله شوراي شهر و شهرداري آبادان

عملكرد يك ساله شوراي شهر و شهرداري آبادان

نتايج بازديد روز گذشته شهردار آبادان(منطقه دو)
2/مرداد/1400
نتايج بازديد روز گذشته شهردار آبادان(منطقه دو)

نتايج بازديد روز گذشته شهردار آبادان(منطقه دو)

بازديد شهردار آبادان از سطح منطقه ٢
2/مرداد/1400
بازديد شهردار آبادان از سطح منطقه ٢

بازديد شهردار آبادان از سطح منطقه ٢

انتصاب جديد مدير اتوبوسراني
14/تیر/1400
انتصاب جديد مدير اتوبوسراني

انتصاب جديد مدير اتوبوسراني

شهردار جديد منطقه يك شهرداري
14/تیر/1400
شهردار جديد منطقه يك شهرداري

شهردار جديد منطقه يك شهرداري

دیدار با مسئولان دستگاه قضا در آبادان
9/تیر/1400
دیدار با مسئولان دستگاه قضا در آبادان

دیدار با مسئولان دستگاه قضا در آبادان

نتايج انتخابات شوراي اسلامي شهر آبادان
31/خرداد/1400
نتايج انتخابات شوراي اسلامي شهر آبادان

نتايج انتخابات شوراي اسلامي شهر آبادان

مشاركت آگاهانه مردم آبادان در انتخابات عزت آفرين بود
30/خرداد/1400
مشاركت آگاهانه مردم آبادان در انتخابات عزت آفرين بود

مشاركت آگاهانه مردم آبادان در انتخابات عزت آفرين بود

توضیح دکتر شیرازی در خصوص انتخابات پیش رو
27/خرداد/1400
توضیح دکتر شیرازی در خصوص انتخابات پیش رو

توضیح دکتر شیرازی در خصوص انتخابات پیش رو

جلسه اجرايي شهردار در مورد انتخابات پيش رو
27/خرداد/1400
جلسه اجرايي شهردار در مورد انتخابات پيش رو

جلسه اجرايي شهردار در مورد انتخابات پيش رو

جشن تكليف سياسي ويژه راي اولي ها
25/خرداد/1400
جشن تكليف سياسي ويژه راي اولي ها

جشن تكليف سياسي ويژه راي اولي ها

مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد
25/خرداد/1400
مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد

مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد

اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد
25/خرداد/1400
اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد

اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد

فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز
20/خرداد/1400
فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز

فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز

نورپردازی المانهای شهری
19/خرداد/1400
نورپردازی المانهای شهری

نورپردازی المانهای شهری

افزايش سهميه آزمون شهرداري
14/خرداد/1400
افزايش سهميه آزمون شهرداري

افزايش سهميه آزمون شهرداري