رهبری-شهرداری آبادان

آرشیو اخبار شهرداری آبادان

دسته‌بندی های اخبار
بهسازی خیابان پمپ هوس۲۳شهریور ۱۴۰۰
24/شهریور/1400
بهسازی خیابان پمپ هوس۲۳شهریور ۱۴۰۰

بهسازی خیابان پمپ هوس۲۳شهریور ۱۴۰۰

تجهيز ناوگان آتش نشاني شهرداري شهريور ١٤٠٠
23/شهریور/1400
تجهيز ناوگان آتش نشاني شهرداري شهريور ١٤٠٠

تجهيز ناوگان آتش نشاني شهرداري شهريور ١٤٠٠

آغاز زیرساری و آسفالت خیابان پمپ هوس در فیه از فردا
22/شهریور/1400
آغاز زیرساری و آسفالت خیابان پمپ هوس در فیه از فردا

آغاز زیرساری و آسفالت خیابان پمپ هوس در فیه از فردا

شهادت مظلومانه فدایی امنیت مردم
17/شهریور/1400
شهادت مظلومانه فدایی امنیت مردم

شهادت مظلومانه فدایی امنیت مردم

پروژه ساحلی بهمنشیر۱۶شهریور۱۴۰۰
16/شهریور/1400
پروژه ساحلی بهمنشیر۱۶شهریور۱۴۰۰

پروژه ساحلی بهمنشیر۱۶شهریور۱۴۰۰

پروژه ساحل سازی اروند ۱۶شهریور۱۴۰۰
16/شهریور/1400
پروژه ساحل سازی اروند ۱۶شهریور۱۴۰۰

پروژه ساحل سازی اروند ۱۶شهریور۱۴۰۰

لوله گذاري ساحلي بهمنشير
15/شهریور/1400
لوله گذاري ساحلي بهمنشير

لوله گذاري ساحلي بهمنشير

اولین مصاحبه مهندس حمید پور با خبر شبکه آبادان
15/شهریور/1400
اولین مصاحبه مهندس حمید پور با خبر شبکه آبادان

اولین مصاحبه مهندس حمید پور با خبر شبکه آبادان

جلسه انتخاب شهردار آبادان شهریور 1400
15/شهریور/1400
جلسه انتخاب شهردار آبادان شهریور 1400

جلسه انتخاب شهردار آبادان شهریور 1400

پیام آقای حسین حمیدپور خطاب به شهروندان ،همکاران و مسئولان
15/شهریور/1400
پیام آقای حسین حمیدپور خطاب به شهروندان ،همکاران و مسئولان

پیام آقای حسین حمیدپور خطاب به شهروندان ،همکاران و مسئولان

مهندس حسين حميدپور شهردار آبادان شد
14/شهریور/1400
مهندس حسين حميدپور شهردار آبادان شد

مهندس حسين حميدپور شهردار آبادان شد

كاهش هزينه هاي دفن متوفيان كرونايي
12/شهریور/1400
كاهش هزينه هاي دفن متوفيان كرونايي

كاهش هزينه هاي دفن متوفيان كرونايي

ساماندهی رانندگان و خودروهای خدمات شهری
11/شهریور/1400
ساماندهی رانندگان و خودروهای خدمات شهری

ساماندهی رانندگان و خودروهای خدمات شهری

بازدید سرپرست شهرداری از پروژه ساحل اروند
8/شهریور/1400
بازدید سرپرست شهرداری از پروژه ساحل اروند

بازدید سرپرست شهرداری از پروژه ساحل اروند

بازدید سرپرست شهرداری از کوی قائم
8/شهریور/1400
بازدید سرپرست شهرداری از کوی قائم

بازدید سرپرست شهرداری از کوی قائم

ساحل سازي اروند / شهريور ١٤٠٠
7/شهریور/1400
ساحل سازي اروند / شهريور ١٤٠٠

ساحل سازي اروند / شهريور ١٤٠٠

پروژه ساحلي بهمنشير / شهريور ١٤٠٠
7/شهریور/1400
پروژه ساحلي بهمنشير / شهريور ١٤٠٠

پروژه ساحلي بهمنشير / شهريور ١٤٠٠

بازديد ميداني جمعه ٥شهريور
5/شهریور/1400
بازديد ميداني جمعه ٥شهريور

بازديد ميداني جمعه ٥شهريور

رفع نقاط بحراني آب هاي سطحي
5/شهریور/1400
رفع نقاط بحراني آب هاي سطحي

رفع نقاط بحراني آب هاي سطحي

پاكسازي عمومي منطقه يك / چهار شهريور
5/شهریور/1400
پاكسازي عمومي منطقه يك / چهار شهريور

پاكسازي عمومي منطقه يك / چهار شهريور