رهبری-شهرداری آبادان

آرشیو اخبار شهرداری آبادان

دسته‌بندی های اخبار
مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد
25/خرداد/1400
مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد

مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد

اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد
25/خرداد/1400
اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد

اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد

فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز
20/خرداد/1400
فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز

فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز

نورپردازی المانهای شهری
19/خرداد/1400
نورپردازی المانهای شهری

نورپردازی المانهای شهری

افزايش سهميه آزمون شهرداري
14/خرداد/1400
افزايش سهميه آزمون شهرداري

افزايش سهميه آزمون شهرداري

پيام تبريك دكتر شيرازي
13/خرداد/1400
پيام تبريك دكتر شيرازي

پيام تبريك دكتر شيرازي

تشکیل ستاد مبارزه با زمین خواری
11/خرداد/1400
تشکیل ستاد مبارزه با زمین خواری

تشکیل ستاد مبارزه با زمین خواری

جلسه شوراي معاونان و مديران
7/خرداد/1400
جلسه شوراي معاونان و مديران

جلسه شوراي معاونان و مديران

بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي
3/خرداد/1400
بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي

بهسازي آيلند بلوار پتروشيمي

پارك معلواين
3/خرداد/1400
پارك معلواين

پارك معلواين

نورپردازی میادین به مناسبت ۳خرداد
2/خرداد/1400
نورپردازی میادین به مناسبت ۳خرداد

نورپردازی میادین به مناسبت ۳خرداد

تودیع و‌ معارفه
1/خرداد/1400
تودیع و‌ معارفه

تودیع و‌ معارفه

جلسه خدمات شهری
1/خرداد/1400
جلسه خدمات شهری

جلسه خدمات شهری

بازسازی خودروهای آتشنشانی
1/خرداد/1400
بازسازی خودروهای آتشنشانی

بازسازی خودروهای آتشنشانی

هدف از تخریب خرابکان چیست؟
1/خرداد/1400
هدف از تخریب خرابکان چیست؟

هدف از تخریب خرابکان چیست؟

رفع مشکل فاضلاب بازار جمشید آباد
31/اردیبهشت/1400
رفع مشکل فاضلاب بازار جمشید آباد

رفع مشکل فاضلاب بازار جمشید آباد

بازدید میدانی از منطقه دو شهرداری
31/اردیبهشت/1400
بازدید میدانی از منطقه دو شهرداری

بازدید میدانی از منطقه دو شهرداری

اختصاص وام برای بافت فرسوده
31/اردیبهشت/1400
اختصاص وام برای بافت فرسوده

اختصاص وام برای بافت فرسوده

روابط عمومی برتر الکتورنیک
28/اردیبهشت/1400
روابط عمومی برتر الکتورنیک

روابط عمومی برتر الکتورنیک

سوزاندن باکس های زباله
27/اردیبهشت/1400
سوزاندن باکس های زباله

سوزاندن باکس های زباله