سخنان مقام معظم رهبری
یاسین کاوه پور شهردار آبادان شد
8/مرداد/1401
یاسین کاوه پور شهردار آبادان شد

یاسین کاوه پور شهردار آبادان شد

لایروبی جزیره شادمانی آبادان آغاز شد
3/مرداد/1401
لایروبی جزیره شادمانی آبادان آغاز شد

لایروبی جزیره شادمانی آبادان آغاز شد

اختصاص بودجه و خودروی آتش نشانی به شهرداری آبادان
7/تیر/1401
اختصاص بودجه و خودروی آتش نشانی به شهرداری آبادان

اختصاص بودجه و خودروی آتش نشانی به شهرداری آبادان

پایان مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد عادل سلچ محمودی
2/خرداد/1401
پایان مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد عادل سلچ محمودی

پایان مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد عادل سلچ محمودی

تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک دانشجو خرداد1401)
2/خرداد/1401
تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک دانشجو خرداد1401)

تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک دانشجو خرداد1401)