سخنان مقام معظم رهبری
نصب ۲۲ مجموعه بازی کودکان در پارک‌های محله‌ای سطح شهر
7/بهمن/1402
نصب ۲۲ مجموعه بازی کودکان در پارک‌های محله‌ای سطح شهر

نصب ۲۲ مجموعه بازی کودکان در پارک‌های محله‌ای سطح شهر

بهسازي معابر کوی بهارستان غربی و شرقی آبادان آغاز شد
4/بهمن/1402
بهسازي معابر کوی بهارستان غربی و شرقی آبادان آغاز شد

بهسازي معابر کوی بهارستان غربی و شرقی آبادان آغاز شد

ميلاد مولای متقیان حضرت امام علی (ع) مبارك
4/بهمن/1402
ميلاد مولای متقیان حضرت امام علی (ع) مبارك

ميلاد مولای متقیان حضرت امام علی (ع) مبارك

آغاز مجدد عملیات پاکسازی پارک بازسازی آبادان
30/دی/1402
آغاز مجدد عملیات پاکسازی پارک بازسازی آبادان

آغاز مجدد عملیات پاکسازی پارک بازسازی آبادان

آمادگی کامل برای فضاسازی شهری در بحث انتخابات را داریم
29/دی/1402
آمادگی کامل برای فضاسازی شهری در بحث انتخابات را داریم

آمادگی کامل برای فضاسازی شهری در بحث انتخابات را داریم

عملیات تخریب ساختمان چهار طبقه ناایمن در آبادان آغاز شد
27/دی/1402
عملیات تخریب ساختمان چهار طبقه ناایمن در آبادان آغاز شد

عملیات تخریب ساختمان چهار طبقه ناایمن در آبادان آغاز شد