سخنان مقام معظم رهبری
نصب ۲۲ مجموعه بازی کودکان در پارک‌های محله‌ای سطح شهر
7/بهمن/1402
نصب ۲۲ مجموعه بازی کودکان در پارک‌های محله‌ای سطح شهر

نصب ۲۲ مجموعه بازی کودکان در پارک‌های محله‌ای سطح شهر

بهسازي معابر کوی بهارستان غربی و شرقی آبادان آغاز شد
4/بهمن/1402
بهسازي معابر کوی بهارستان غربی و شرقی آبادان آغاز شد

بهسازي معابر کوی بهارستان غربی و شرقی آبادان آغاز شد

ميلاد مولای متقیان حضرت امام علی (ع) مبارك
4/بهمن/1402
ميلاد مولای متقیان حضرت امام علی (ع) مبارك

ميلاد مولای متقیان حضرت امام علی (ع) مبارك

آغاز مجدد عملیات پاکسازی پارک بازسازی آبادان
30/دی/1402
آغاز مجدد عملیات پاکسازی پارک بازسازی آبادان

آغاز مجدد عملیات پاکسازی پارک بازسازی آبادان

آمادگی کامل برای فضاسازی شهری در بحث انتخابات را داریم
29/دی/1402
آمادگی کامل برای فضاسازی شهری در بحث انتخابات را داریم

آمادگی کامل برای فضاسازی شهری در بحث انتخابات را داریم