سخنان مقام معظم رهبری
اختصاص بودجه و خودروی آتش نشانی به شهرداری آبادان
7/تیر/1401
اختصاص بودجه و خودروی آتش نشانی به شهرداری آبادان

اختصاص بودجه و خودروی آتش نشانی به شهرداری آبادان

پروژه‌های عمران شهری آبادان وارد فاز اجرایی خواهد شد
4/تیر/1401
پروژه‌های عمران شهری آبادان وارد فاز اجرایی خواهد شد

پروژه‌های عمران شهری آبادان وارد فاز اجرایی خواهد شد

پایان مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد عادل سلچ محمودی
2/خرداد/1401
پایان مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد عادل سلچ محمودی

پایان مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد عادل سلچ محمودی

تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک دانشجو خرداد1401)
2/خرداد/1401
تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک دانشجو خرداد1401)

تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک دانشجو خرداد1401)

تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک معلم خرداد1401)
2/خرداد/1401
تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک معلم خرداد1401)

تکرار یک رفتار مخرب و سودجویانه (پارک معلم خرداد1401)

نشست هم اندیشی فرماندار آبادان با مدیران روابط عمومی
2/خرداد/1401
نشست هم اندیشی فرماندار آبادان با مدیران روابط عمومی

نشست هم اندیشی فرماندار آبادان با مدیران روابط عمومی