سخنان مقام معظم رهبری
تشکیل اتاق فکر مشترک / خرداد ۱۴۰۲
9/خرداد/1402
تشکیل اتاق فکر مشترک / خرداد ۱۴۰۲

تشکیل اتاق فکر مشترک / خرداد ۱۴۰۲

خدمات اتوبوسرانی به مردم آبادان رايگان شد
9/خرداد/1402
خدمات اتوبوسرانی به مردم آبادان رايگان شد

خدمات اتوبوسرانی به مردم آبادان رايگان شد

طرح تفکیک پسماند از مبداء به زودی آغاز می شود
8/خرداد/1402
طرح تفکیک پسماند از مبداء به زودی آغاز می شود

طرح تفکیک پسماند از مبداء به زودی آغاز می شود

خيابان جنب حمام زيبا پس از سالها آسفالت شد
5/خرداد/1402
خيابان جنب حمام زيبا پس از سالها آسفالت شد

خيابان جنب حمام زيبا پس از سالها آسفالت شد

آبنمای رنگی پل پیروزی به بهره‌برداری رسید
5/خرداد/1402
آبنمای رنگی پل پیروزی به بهره‌برداری رسید

آبنمای رنگی پل پیروزی به بهره‌برداری رسید

تبریک شهردار آبادان به مناسبت آزادسازی خرمشهر / خرداد ۱۴۰۲
3/خرداد/1402
تبریک شهردار آبادان به مناسبت آزادسازی خرمشهر / خرداد ۱۴۰۲

تبریک شهردار آبادان به مناسبت آزادسازی خرمشهر / خرداد ۱۴۰۲