رهبری-شهرداری آبادان

شهر آبادان

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب
3/تیر/1400
تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب
2/تیر/1400
مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب

آسفالت بیست متری حجاب ۱ تیر ۱۴۰۰
2/تیر/1400
آسفالت بیست متری حجاب ۱ تیر ۱۴۰۰

آسفالت بیست متری حجاب ۱ تیر ۱۴۰۰

روکش آسفالت یکی از خیابان های کوی قائم
27/خرداد/1400
روکش آسفالت یکی از خیابان های کوی قائم

روکش آسفالت یکی از خیابان های کوی قائم

پياده روسازي ساحل بهمنشير٢٦ خرداد ١٤٠٠
27/خرداد/1400
پياده روسازي ساحل بهمنشير٢٦ خرداد ١٤٠٠

پياده روسازي ساحل بهمنشير٢٦ خرداد ١٤٠٠

پرندگان حق حیات دارند
26/خرداد/1400
پرندگان حق حیات دارند

پرندگان حق حیات دارند

پروژه آسفالت کوی ولیعصر(عج)۲۳خرداد
25/خرداد/1400
پروژه آسفالت کوی ولیعصر(عج)۲۳خرداد

پروژه آسفالت کوی ولیعصر(عج)۲۳خرداد

اجراي آسفالت خيابان شهروند ٦
25/خرداد/1400
اجراي آسفالت خيابان شهروند ٦

اجراي آسفالت خيابان شهروند ٦

پیاده روسازی احمد آباد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
22/خرداد/1400
پیاده روسازی احمد آباد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

پیاده روسازی احمد آباد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

فاز دوم ساحل سازی اروند ۲۲خرداد ۱۴۰۰
22/خرداد/1400
فاز دوم ساحل سازی اروند ۲۲خرداد ۱۴۰۰

فاز دوم ساحل سازی اروند ۲۲خرداد ۱۴۰۰

ادامه آسفالت كوي ولي عصر(عج)-شطيط
22/خرداد/1400
ادامه آسفالت كوي ولي عصر(عج)-شطيط

ادامه آسفالت كوي ولي عصر(عج)-شطيط

ادامه پروژه آسفالت مسیر اداره بندر/جاده خسروآباد
20/خرداد/1400
ادامه پروژه آسفالت مسیر اداره بندر/جاده خسروآباد

ادامه پروژه آسفالت مسیر اداره بندر/جاده خسروآباد

منطقه سه شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠
8/خرداد/1400
منطقه سه شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

منطقه سه شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

منطقه دو شهرداري ٨ خرداد ١٤٠٠
8/خرداد/1400
منطقه دو شهرداري ٨ خرداد ١٤٠٠

منطقه دو شهرداري ٨ خرداد ١٤٠٠

منطقه يك شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠
8/خرداد/1400
منطقه يك شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

منطقه يك شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

منطقه يك شهرداري ٦خرداد١٤٠٠
6/خرداد/1400
منطقه يك شهرداري ٦خرداد١٤٠٠

منطقه يك شهرداري ٦خرداد١٤٠٠

منطقه دو شهرداري 6 خرداد ١٤٠٠
6/خرداد/1400
منطقه دو شهرداري 6 خرداد ١٤٠٠

منطقه دو شهرداري 6 خرداد ١٤٠٠

منطقه سه شهرداري ٥ خرداد
6/خرداد/1400
منطقه سه شهرداري ٥ خرداد

منطقه سه شهرداري ٥ خرداد

عملكرد منطقه يك شهرداري ٥ خرداد
6/خرداد/1400
عملكرد منطقه يك شهرداري ٥ خرداد

عملكرد منطقه يك شهرداري ٥ خرداد

عملكرد منطقه دو شهرداري ٥ خرداد
5/خرداد/1400
عملكرد منطقه دو شهرداري ٥ خرداد

عملكرد منطقه دو شهرداري ٥ خرداد