سخنان مقام معظم رهبری

شهر نما

آبادان ميزبان شهداي گمنام
14/آذر/1401
آبادان ميزبان شهداي گمنام

آبادان ميزبان شهداي گمنام - آذر ۱۴۰۱

باز دید شهردار از محله سیصدی ها / آذر 1401
14/آذر/1401
باز دید شهردار از محله سیصدی ها / آذر 1401

باز دید شهردار از محله سیصدی ها / آذر 1401

بازدید شهردار از روند اجرای آسفالت در 20 متری سده / آذر 1401
14/آذر/1401
بازدید شهردار از روند اجرای آسفالت در 20 متری سده / آذر 1401

بازدید شهردار از روند اجرای آسفالت در 20 متری سده / آذر 1401

بازدید شهردار از روند پاکسازی در زمین شهری / آذر 1401
14/آذر/1401
بازدید شهردار از روند پاکسازی در زمین شهری / آذر 1401

بازدید شهردار از روند پاکسازی در زمین شهری / آذر 1401

بازدید شهردار از روند اجرای آسفالت فاز دو امیر آباد / آذر 1401
14/آذر/1401
بازدید شهردار از روند اجرای آسفالت فاز دو امیر آباد / آذر 1401

بازدید شهردار از روند اجرای آسفالت فاز دو امیر آباد / آذر 1401

عملیات آسفالت 20 متری سده / 12 آذر 1401
12/آذر/1401
عملیات آسفالت 20 متری سده / 12 آذر 1401

عملیات آسفالت 20 متری سده / 12 آذر 1401

بازدید شهردار از سازمان پسماند و خدمات موتوری
10/آذر/1401
بازدید شهردار از سازمان پسماند و خدمات موتوری

بازدید شهردار از سازمان پسماند و خدمات موتوری

بازدید شهردار از پایانه مسافربری اروندکنار
9/آذر/1401
بازدید شهردار از پایانه مسافربری اروندکنار

بازدید شهردار از پایانه مسافربری اروندکنار

یادواره شهدای سلیچ شرقی پایگاه مقاومت بسیج
9/آذر/1401
یادواره شهدای سلیچ شرقی پایگاه مقاومت بسیج

یادواره شهدای سلیچ شرقی پایگاه مقاومت بسیج

ملاقات مردی - 7 آذر 1401
7/آذر/1401
ملاقات مردی - 7 آذر 1401

ملاقات مردی - 7 آذر 1401

دیدار با خانواده شهید امنیت مهدی آزمون
7/آذر/1401
دیدار با خانواده شهید امنیت مهدی آزمون

دیدار با خانواده شهید امنیت مهدی آزمون

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر با امام جمعه آبادان / آبان 1401
7/آذر/1401
دیدار شهردار و اعضای شورای شهر با امام جمعه آبادان / آبان 1401

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر با امام جمعه آبادان / آبان 1401

 کمیته درآمدزایی شهرداری آبادان تشکیل شد
7/آذر/1401
کمیته درآمدزایی شهرداری آبادان تشکیل شد

کمیته درآمدزایی شهرداری آبادان تشکیل شد

جلسه شهرداري آبادان و قرارگاه خاتم الانبياء
7/آذر/1401
جلسه شهرداري آبادان و قرارگاه خاتم الانبياء

جلسه شهرداري آبادان و قرارگاه خاتم الانبياء

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده
2/آذر/1401
آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده

بازدید میدانی از وضعیت فضای سبز - آبان ۱۴۰۱
29/آبان/1401
بازدید میدانی از وضعیت فضای سبز - آبان ۱۴۰۱

بازدید میدانی از وضعیت فضای سبز - آبان ۱۴۰۱

پاکسازی عمومی - آبان 1401
28/آبان/1401
پاکسازی عمومی - آبان 1401

پاکسازی عمومی - آبان 1401

بازدید میدانی شهردار از روند دفع آب های سطحی - آبان1401
28/آبان/1401
بازدید میدانی شهردار از روند دفع آب های سطحی - آبان1401

بازدید میدانی شهردار از روند دفع آب های سطحی - آبان1401

بازدبد شهردار از متروپل - آبان1401
28/آبان/1401
بازدبد شهردار از متروپل - آبان1401

بازدبد شهردار از متروپل - آبان1401

بازدید شهردار از ایستگاه های پمپاژ - آبان1401
28/آبان/1401
بازدید شهردار از ایستگاه های پمپاژ - آبان1401

بازدید شهردار از ایستگاه های پمپاژ - آبان1401