رهبری-شهرداری آبادان

شهر آبادان

ادامه ساحل سازی بهمنشیر
31/فروردین/1400
ادامه ساحل سازی بهمنشیر

ادامه ساحل سازی بهمنشیر

ادامه عمليات ساحل سازي اروند رود
30/فروردین/1400
ادامه عمليات ساحل سازي اروند رود

ادامه عمليات ساحل سازي اروند رود

اصلاح معابر احمد آباد
30/فروردین/1400
اصلاح معابر احمد آباد

اصلاح معابر احمد آباد

ادامه آسفالت معابر كوي امير آباد
21/فروردین/1400
ادامه آسفالت معابر كوي امير آباد

ادامه آسفالت معابر امير آباد

پويش گل كاغذي
19/فروردین/1400
پويش گل كاغذي

پويش گل كاغذي

ادامه آسفالت معابر فرعی فاز ۲ امیر آباد
19/فروردین/1400
ادامه آسفالت معابر فرعی فاز ۲ امیر آباد

ادامه آسفالت معابر فرعی فاز ۲ امیر آباد

عملیات آسفالت خیابان اف۲۳ کوی کارگر
18/فروردین/1400
عملیات آسفالت خیابان اف۲۳ کوی کارگر

عملیات آسفالت خیابان اف۲۳ کوی کارگر

فرعی ۳ احمد آباد / پروژه اصلاح معابر احمد آباد
16/فروردین/1400
فرعی ۳ احمد آباد / پروژه اصلاح معابر احمد آباد

فرعی ۳ احمد آباد / پروژه اصلاح معابر احمد آباد

ادامه جدول گذاری و اصلاح خیابان ۲۰متری حجاب
16/فروردین/1400
ادامه جدول گذاری و اصلاح خیابان ۲۰متری حجاب

ادامه جدول گذاری و اصلاح خیابان ۲۰متری حجاب

ادامه عملیات ساحل سازی اروند رود
16/فروردین/1400
ادامه عملیات ساحل سازی اروند رود

ادامه عملیات ساحل سازی اروند رود

ادامه فعالیت پروژه ساحل سازی رودخانه بهمنشیر
16/فروردین/1400
ادامه فعالیت پروژه ساحل سازی رودخانه بهمنشیر

ادامه فعالیت پروژه ساحل سازی رودخانه بهمنشیر

ادامه آسفالت معابر فرعی فاز دو امیرآباد
15/فروردین/1400
ادامه آسفالت معابر فرعی فاز دو امیرآباد

ادامه آسفالت معابر فرعی فاز دو امیرآباد

ادامه آسفالت معابر فرعی فاز دو امیرآباد
15/فروردین/1400
ادامه آسفالت معابر فرعی فاز دو امیرآباد

ادامه آسفالت معابر فرعی فاز دو امیرآباد

اتمام مراحل نورپردازی نخل در بلوار معلم
6/اسفند/1399
اتمام مراحل نورپردازی نخل در بلوار معلم

اتمام مراحل نورپردازی نخل در معلم

ادامه عملیات پرژه پارک فاز 3 امیر آباد
6/اسفند/1399
ادامه عملیات پرژه پارک فاز 3 امیر آباد

ادامه عملیات پرژه پارک فاز 3 امیر آباد

نصب دال بتنی و قرنطینه کوی کارگر
6/اسفند/1399
نصب دال بتنی و قرنطینه کوی کارگر

نصب دال بتنی و قرنطینه کوی کارگر

ادامه عملیات احداث دیوار تانکفارم
6/اسفند/1399
ادامه عملیات احداث دیوار تانکفارم

ادامه عملیات احداث دیوار تانکفارم

خاکریزی لایه نهایی زیر پیاده روی پروژه بهمنشیر
6/اسفند/1399
خاکریزی لایه نهایی زیر پیاده روی پروژه بهمنشیر

خاکریزی لایه نهایی زیر پیاده روی پروژه بهمنشیر

ادامه دیوارنگاری و زیباسازی بلوار دهداری
6/اسفند/1399
ادامه دیوارنگاری و زیباسازی بلوار دهداری

ادامه دیوارنگاری و زیباسازی بلوار دهداری

احداث دوربرگردان قبل از چهار راه جمشید آباد
6/اسفند/1399
احداث دوربرگردان قبل از چهار راه جمشید آباد

احداث دوربرگردان قبل از چهار راه جمشید آباد