رهبری-شهرداری آبادان

شهر آبادان

جشن بادبادک ها / مهر ۱۴۰۰
26/مهر/1400
جشن بادبادک ها / مهر ۱۴۰۰

جشن بادبادک ها / مهر ۱۴۰۰

بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰
17/شهریور/1400
بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

بهسازی معابر امیر آباد / ۱۷شهریور ۱۴۰۰

 آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰
3/شهریور/1400
آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰

آغاز نخاله برداری منطقه ۲ شهریور۱۴۰۰

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400
24/مرداد/1400
آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

آسفالت 40متری ذوالفقاری 21مرداد1400

آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰
24/مرداد/1400
آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰

آسفالت ۴۰متری ذوالفقاری ۲۳مرداد ۱۴۰۰

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب
3/تیر/1400
تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

تكميل زمين چمن مصنوعي طيب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب
2/تیر/1400
مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب

مراحل پایانی پروژه ۲۰متری حجاب

آسفالت بیست متری حجاب ۱ تیر ۱۴۰۰
2/تیر/1400
آسفالت بیست متری حجاب ۱ تیر ۱۴۰۰

آسفالت بیست متری حجاب ۱ تیر ۱۴۰۰

روکش آسفالت یکی از خیابان های کوی قائم
27/خرداد/1400
روکش آسفالت یکی از خیابان های کوی قائم

روکش آسفالت یکی از خیابان های کوی قائم

پياده روسازي ساحل بهمنشير٢٦ خرداد ١٤٠٠
27/خرداد/1400
پياده روسازي ساحل بهمنشير٢٦ خرداد ١٤٠٠

پياده روسازي ساحل بهمنشير٢٦ خرداد ١٤٠٠

پرندگان حق حیات دارند
26/خرداد/1400
پرندگان حق حیات دارند

پرندگان حق حیات دارند

پروژه آسفالت کوی ولیعصر(عج)۲۳خرداد
25/خرداد/1400
پروژه آسفالت کوی ولیعصر(عج)۲۳خرداد

پروژه آسفالت کوی ولیعصر(عج)۲۳خرداد

اجراي آسفالت خيابان شهروند ٦
25/خرداد/1400
اجراي آسفالت خيابان شهروند ٦

اجراي آسفالت خيابان شهروند ٦

پیاده روسازی احمد آباد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
22/خرداد/1400
پیاده روسازی احمد آباد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

پیاده روسازی احمد آباد ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

فاز دوم ساحل سازی اروند ۲۲خرداد ۱۴۰۰
22/خرداد/1400
فاز دوم ساحل سازی اروند ۲۲خرداد ۱۴۰۰

فاز دوم ساحل سازی اروند ۲۲خرداد ۱۴۰۰

ادامه آسفالت كوي ولي عصر(عج)-شطيط
22/خرداد/1400
ادامه آسفالت كوي ولي عصر(عج)-شطيط

ادامه آسفالت كوي ولي عصر(عج)-شطيط

ادامه پروژه آسفالت مسیر اداره بندر/جاده خسروآباد
20/خرداد/1400
ادامه پروژه آسفالت مسیر اداره بندر/جاده خسروآباد

ادامه پروژه آسفالت مسیر اداره بندر/جاده خسروآباد

منطقه سه شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠
8/خرداد/1400
منطقه سه شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

منطقه سه شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

منطقه دو شهرداري ٨ خرداد ١٤٠٠
8/خرداد/1400
منطقه دو شهرداري ٨ خرداد ١٤٠٠

منطقه دو شهرداري ٨ خرداد ١٤٠٠

منطقه يك شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠
8/خرداد/1400
منطقه يك شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

منطقه يك شهرداري ٨خرداد ١٤٠٠

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود