سخنان مقام معظم رهبری
بازديد اعضا شوراي شهر و شهردار كمپ هاي نوروزي
3/فروردین/1402
بازديد اعضا شوراي شهر و شهردار كمپ هاي نوروزي

بازديد اعضا شوراي شهر و شهردار كمپ هاي نوروزي

استفاده از آسفالت سرد براي اولين بار جهت لكه گيري معابر
6/اسفند/1401
استفاده از آسفالت سرد براي اولين بار جهت لكه گيري معابر

استفاده از آسفالت سرد براي اولين بار

افتتاحیه مسابقات ملی فوتبال دانش آموزی / بهمن ۱۴۰۱
30/بهمن/1401
افتتاحیه مسابقات ملی فوتبال دانش آموزی / بهمن ۱۴۰۱

افتتاحیه مسابقات ملی فوتبال دانش آموزی / بهمن ۱۴۰۱

یادواره شهدای علمی کشور و گرامیداشت سالروز حفاظت
30/بهمن/1401
یادواره شهدای علمی کشور و گرامیداشت سالروز حفاظت

یادواره شهدای علمی کشور و گرامیداشت سالروز حفاظت

گل کاری گسترده در میادین و آیلندها / بهمن ۱۴۰۱
17/بهمن/1401
گل کاری گسترده در میادین و آیلندها / بهمن ۱۴۰۱

گل کاری گسترده در میادین و آیلندها / بهمن ۱۴۰۱