رهبری-شهرداری آبادان
بهسازی معابر فاز2 امیر آباد آبادان / 17 آبان 1400
19/آبان/1400
بهسازی معابر فاز2 امیر آباد آبادان / 17 آبان 1400

بهسازی معابر فاز2 امیر آباد آبادان / 17 آبان 1400

 تبعات نخاله ریزی در معابر
19/آبان/1400
تبعات نخاله ریزی در معابر

تبعات نخاله ریزی در معابر

بهسازی معابر فاز ۰۱ امیر آباد / ۱۵ آبان۱۴۰۰
15/آبان/1400
بهسازی معابر فاز ۰۱ امیر آباد / ۱۵ آبان۱۴۰۰

بهسازی معابر فاز ۰۱ امیر آباد / ۱۵ آبان۱۴۰۰

آسفالت کوی صدا و سیما فاز صفر و یک/ 10 آبان ۱۴۰۰
12/آبان/1400
آسفالت کوی صدا و سیما فاز صفر و یک/ 10 آبان ۱۴۰۰

آسفالت کوی صدا و سیما فاز صفر و یک/ 10 آبان ۱۴۰۰

بازدید میدانی شهردار و اعضاء شوراي شهر/ ۸آبان ۱۴۰۰
8/آبان/1400
بازدید میدانی شهردار و اعضاء شوراي شهر/ ۸آبان ۱۴۰۰

بازدید میدانی شهردار و اعضاء شوراي شهر/ ۸آبان ۱۴۰۰

اموال عمومی متعلق به خودمان است، در حفظ آن تلاش کنیم
8/آبان/1400
اموال عمومی متعلق به خودمان است، در حفظ آن تلاش کنیم

اموال عمومی متعلق به خودمان است، در حفظ آن تلاش کنیم

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود