سخنان مقام معظم رهبری
ویژه برنامه عید بندگی به مناسبت عید سعید فطر
15/اردیبهشت/1401
ویژه برنامه عید بندگی به مناسبت عید سعید فطر

ویژه برنامه عید بندگی به مناسبت عید سعید فطر

تجلیل از کارگران نمونه شهرداری آبادان
12/اردیبهشت/1401
تجلیل از کارگران نمونه شهرداری آبادان

تجلیل از کارگران نمونه شهرداری آبادان

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400
15/فروردین/1401
بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروزی شهرداری

کمپ های اسکان شهرداری آبادان
3/فروردین/1401
کمپ های اسکان شهرداری آبادان

کمپ های نوروزی آموزش و پرورش
2/فروردین/1401
کمپ های نوروزی آموزش و پرورش

پارکینگ ها
1/فروردین/1401
پارکینگ ها