سخنان مقام معظم رهبری
استفاده از آسفالت سرد براي اولين بار جهت لكه گيري معابر
6/اسفند/1401
استفاده از آسفالت سرد براي اولين بار جهت لكه گيري معابر

استفاده از آسفالت سرد براي اولين بار

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده
2/آذر/1401
آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400
15/فروردین/1401
بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروزی شهرداری