سخنان مقام معظم رهبری
ديدار با مديران كيش
30/آذر/1401
ديدار با مديران كيش

ديدار با مديران كيش

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده
2/آذر/1401
آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان بیست متری سده

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400
15/فروردین/1401
بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروزی شهرداری