رهبری-شهرداری آبادان
کشاورزی

کشاورزی

 

 

نخل از دوران هخامنشی تاکنون در باور مردم مبارک می باشد. در میان مناطق خرما خیز ایران  همیشه نام آبادان و قصبه (از توابع آبادان) درردیف اول است.

قابل ذکر است که بچه نخل (پاجوش) را نخستین بار از آبادان به کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا بردند و در آنجا نخلستان هایی ساخته اند که نام آنها از همین نام های محلی آبادان گرفته شده است.

 

 

 

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود