رهبری-شهرداری آبادان
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی


جواد نوروزی

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان

17سال سابقه روزنامه نگاری و فعالیت در حوزه مطبوعات

مدیر هفته نامه پیک اروند

مدیر روابط عمومی نهاد امامت جمعه آبادان

کارشناس امور فرهنگی و امور اجتماعی آبادان


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود