رهبری-شهرداری آبادان
مشخصات جغرافیایی

مشخصات جغرافیایی

آبادان در جنوب غربی  استان خوزستان و در شمال جزیره ای به همین نام واقع شده است . این جزیره به واسطه وجود اروندرود در غرب، رودخانه بهمنشیر در شمال و شرق و نیز خلیج فارس در جنوب آن بوجود آمده است و با مساحتی حدود 2796 کیلومتر مربع در منتهی الیه خلیج فارس واقع شده است. طول آن حدود 68 کیلومتر، پهنای آن بین 3 تا 20 کیلومتر و ارتفاع بالاترین نقطه آن  3 متر از سطح دریا است. این شهرستان از جانب شمال به شهرستان های شادگان و خرمشهر، از شرق به شهرستان بندر ماهشهر و رودخانه بهمنشیر، از جنوب به خلیج فارس و از غرب به عراق و اروندرود محدود است.

اروندرود، بهمنشیر و کارون مهم ترین رودهای منطقه محسوب  می شوند. آبادان به شکل جزیره ای در کنار خلیج فارس قرار گرفته و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است.

 

 

 

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود