رهبری-شهرداری آبادان
شورای اسلامی شهر آبادان

شورای اسلامی شهر آبادان

شورای شهر آبادان

شورای شهر آبادان

سال تأسیس :

تعداد اعضا متشکل از 9 تن

جناب آقای قاسم بغلانی

جناب آقای قاسم بغلانی

رئیس شورای شهر

رئیس کمیسیون حقوقی، ناظر کمیسیون ماده 100 منطقه دو، ناظر کمیسیون معملات شهرداری، ناظر کمیته تجدید نظر

جناب آقای سید شریف موسوی

جناب آقای سید شریف موسوی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا

ناظر سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی ، نائب رئیس شورای نامگذاری

جناب آقای جاسم ثابری

جناب آقای جاسم ثابری

نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل

منشی کمیسیون فرهنگی، منشی کمیسیون حقوقی، ناظر سازمان مدیریت پسماند، ناظر کمیسیون ماده 100 منطقه سه، عضو کمیسیون بند 20 (ماده 55 مشاغل مزاحم)

جناب آقای محمد دریس

جناب آقای محمد دریس

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

ناظر سازمان تاکسیرانی، عضو کمیته عالی سرمایه گذاری

سرکار خانم کوثره حیاوی

سرکار خانم کوثره حیاوی

نائب رئیس شورای شهر

رئیس کمیسیون اقتصاد، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، ناظر منطقه یک شهرداری، ناظر سازمان آرامستان، عضو کمیته عالی سرمایه گذاری، منشی شورای نام گذاری

جناب آقای عباس قیم

جناب آقای عباس قیم

رئیس کمیسیون حمل و نقل

نائب رئیس کمیسیون فضای سبز، منشی کمیسیون اقتصاد، ناظر سازمان اتوبوسرانی، عضو کمیته عالی سرمایه گذاری

جناب آقای مسعود لیراوی

جناب آقای مسعود لیراوی

رئیس شورای نامگذاری

عضو کمیسیون بند 20 (ماده 55 مشاغل مزاحم) ، ناظر سازمان پایانه ها، منشی کمیسیون عمران

جناب آقای محسن خزاعل

جناب آقای محسن خزاعل

رئیس کمیسیون عمران

رئیس کمیسیون فضای سبز، ناظر منطقه سه شهرداری، ناظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز، ناظر کمیسیون ماده 100 منطقه یک، ناظر کمیسیون ماده 77 شهرداری

جناب آقای حافظ دریس

جناب آقای حافظ دریس

نائب رئیس کمیسیون عمران

منشی کمیسیون حمل و نقل، ناظر منطقه دو شهرداری، ناظر سازمان عمران و بازآفرینی شهری، عضو کمیسیون بند 20 (ماده 55 مشاغل مزاحم)

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود