رهبری-شهرداری آبادان
برنامه ها و پروژه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

برنامه ها و پروژه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

لیست تفاهم نامه های فی مابین سازمان پارک های آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند

ردیف

عنوان

شماره و تاریخ تفاهم نامه

دستگاه کارفرما

شرح عملیات

محل اجرا

1

فاز یک احداث پارک 17 هکتاری بهار

8319/61/2/96

25/5/96

سازمان منطقه آزاد اروند

خاکبرداری- خاکریزی و زهکشی پارک

پارک 17 هکتاری

2

نگهداری فضای سبز

9585/52/2/96

12/6/96

مدیریت نواحی صنعتی خرمشهر

نگهداری فضای سبز

شهرک صنعتی خرمشهر

3

پیاده روسازی

10457/52/2/96

4/9/96

مدیریت نواحی صنعتی خرمشهر

اجرای عملیات کف پوش گذاری سایت صنعتی

شهرک صنعتی خرمشهر

4

احداث فضای سبز خطی

16350/61/2/96

5/9/96

سازمان منطقه آزاد اروند

احداث فضای سبز

حدفاصل میدان فرهنگ تا اروند

5

احداث پارک خطی  

10138/61/2/97

20/6/96

سازمان منطقه آزاد اروند

احداث فضای سبز

از ساختمان جدید منطقه آزاد الی هتل کاروانسرا

لیست تفاهم نامه های در حال پیگیری  فی مابین سازمان پارک های آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند

ردیف

عنوان

دستگاه کارفرما

محل اجرا

1

احداث پارک های کوی فرهنگیان

سازمان منطقه آزاد اروند

کوی فرهنگیان

2

فاز یک تکمیلی فضای سبز 30 هکتاری مبلمان

سازمان منطقه آزاد اروند

30 هکتاری فرودگاه ایت الله جمی

3

روشنایی پارک های سطح شهر

سازمان منطقه آزاد اروند

سطح شهر

4

احداث پارک راهیان نور

سازمان منطقه آزاد اروند

منطقه 3

5

احداث پارک ذوالفقاری

سازمان منطقه آزاد اروند

منطقه 3

6

احداث پارک شیلات

سازمان منطقه آزاد اروند

حاشیه بلوار هسته ای- منطقه 2

7

احداث تعدادی از پارک های منطقه 1 و 2

سازمان منطقه آزاد اروند

سطح شهر

8

احداث پرده آبی سینمایی

سازمان منطقه آزاد اروند

اروند صغیر

9

آب خام سطح شهر

سازمان منطقه آزاد اروند

سطح شهر

10

احداث پارک خطی

سازمان منطقه آزاد اروند

از کوی بهروز (روبروی اداره برق)تا میدان ایثار

11

نورپردازی خیابان امام (ره)

سازمان منطقه آزاد اروند

خیابان امام (ره)


پروژه های سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری

1

پروژه فضای سز منطقه آزاد اروند(30 هکتاری)

2

پروژه پارک 17 هکتاری

3

پروژه حاشیه الفی

4

پروژه پارک خطی 1و2

5

پروژه احداث فضای سبز و لوله کشی و لوله گذاری آب خام

6

پروژه روشنایی سطح شهر

7

پروژه سایت صنعتی خرمشهر

8

پروژه ایجاد فضای سبز و بهسازی سطح شهر

9

پروژه احداث پارک کوی کارگر(لام سی)

10

پروژه آبی سینمایی

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود