رهبری-شهرداری آبادان
شهردار آبادان در حضور رئیس کمسیون عمران و نمایندگان مجلس:
2/بهمن/1399
شهردار آبادان در حضور رئیس کمسیون عمران و نمایندگان مجلس:

شهردار آبادان در حضور رئیس کمسیون عمران و نمایندگان مجلس:

عملیات زیرسازی در فاز دو امیرآباد ادامه دارد
1/بهمن/1399
عملیات زیرسازی در فاز دو امیرآباد ادامه دارد

عملیات زیرسازی در فاز دو امیرآباد ادامه دارد

کار احداث پارک کودک در فاز سه امیرآباد آغاز شد
1/بهمن/1399
کار احداث پارک کودک در فاز سه امیرآباد آغاز شد

کار احداث پارک کودک در فاز سه امیرآباد آغاز شد

آغاز فاز دوم طرح تعریض بلوار معلم از امروز
1/بهمن/1399
آغاز فاز دوم طرح تعریض بلوار معلم از امروز

آغاز فاز دوم طرح تعریض بلوار معلم از امروز

نصب پایه و چراغ های روشنایی و تزئینی بلوار هسته ای
1/بهمن/1399
نصب پایه و چراغ های روشنایی و تزئینی بلوار هسته ای

نصب پایه و چراغ های روشنایی و تزئینی بلوار هسته ای

بازدید صبح امروز مدیران شهرداری از پارک بازسازی
30/دی/1399
بازدید صبح امروز مدیران شهرداری از پارک بازسازی

اطلاعیه شهرداری آبادان در خصوص بازدید صبح امروز مدیران شهرداری از پارک بازسازی