رهبری-شهرداری آبادان
مهندس حمید پور در وزارت کشور معارفه شد
27/مهر/1400
مهندس حمید پور در وزارت کشور معارفه شد

مهندس حمید پور در وزارت کشور معارفه شد

وزیر کشور حکم شهردار آبادان را صادر کرد
25/مهر/1400
وزیر کشور حکم شهردار آبادان را صادر کرد

وزیر کشور حکم شهردار آبادان را صادر کرد

جشن بادبادک ها / مهر1400
24/مهر/1400
جشن بادبادک ها / مهر1400

جشن بادبادک ها / مهر1400

سرپرست شهرداري، پيگير رفع مشكلات شهرداري و آبادان
24/مهر/1400
سرپرست شهرداري، پيگير رفع مشكلات شهرداري و آبادان

سرپرست شهرداري، پيگير رفع مشكلات شهرداري و آبادان

برگزاری جشن بادبادک ها توسط معاونت فرهنگی شهرداری آبادان
21/مهر/1400
برگزاری جشن بادبادک ها توسط معاونت فرهنگی شهرداری آبادان

برگزاری جشن بادبادک ها توسط معاونت فرهنگی شهرداری آبادان

از سرگیری فعالیت اتوبوس های درون شهری از شنبه 24 مهر
20/مهر/1400
از سرگیری فعالیت اتوبوس های درون شهری از شنبه 24 مهر

از سرگیری فعالیت اتوبوس های درون شهری از شنبه 24 مهر/ تعیین نرخ های کرایه جدید جابجایی مسافر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود