رهبری-شهرداری آبادان
سوزاندن باکس های زباله
27/اردیبهشت/1400
سوزاندن باکس های زباله

سوزاندن باکس های زباله

جلسات بررسی خدمات شهری
24/اردیبهشت/1400
جلسات بررسی خدمات شهری

جلسات بررسی خدمات شهری

بهسازی بلوار پتروشیمی
20/اردیبهشت/1400
بهسازی بلوار پتروشیمی

بهسازی بلوار پتروشیمی

احداث پارک معلولین
20/اردیبهشت/1400
احداث پارک معلولین

احداث پارک معلولین

پیام تبریک دکتر شیرازی به مناسبت روز کارگر
12/اردیبهشت/1400
پیام تبریک دکتر شیرازی به مناسبت روز کارگر

پیام تبریک دکتر شیرازی به مناسبت روز کارگر

بازديد مشترك شهردار و دكتر مختار
9/اردیبهشت/1400
بازديد مشترك شهردار و دكتر مختار

بازديد مشترك شهردار و دكتر مختار


ارسال نظر