رهبری-شهرداری آبادان
سه طرح عمران شهری با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال روز پنجشنبه به صورت ویدئو کنفرانس با حضور استاندار خوزستان افتتاح شدند.
14/اسفند/1399
سه طرح عمران شهری با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال روز پنجشنبه به صورت ویدئو کنفرانس با حضور استاندار خوزستان افتتاح شدند.

سه طرح عمران شهری با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال روز پنجشنبه به صورت ویدئو کنفرانس با حضور استاندار خوزستان افتتاح شدند.

عوارض فاز دوم پالايشگاه حق شهرداري آبادان است
12/اسفند/1399
عوارض فاز دوم پالايشگاه حق شهرداري آبادان است

عوارض فاز دوم پالايشگاه حق شهرداري آبادان است

احداث دیوار محوطه پارک ترافیک سابق(کوی فرهنگیان)
12/اسفند/1399
احداث دیوار محوطه پارک ترافیک سابق(کوی فرهنگیان)

احداث دیوار محوطه پارک ترافیک سابق(کوی فرهنگیان)

اجراي پياده رو سازي ايستگاه ٤ تا ٧ بلوار بهمنشير
12/اسفند/1399
اجراي پياده رو سازي ايستگاه ٤ تا ٧ بلوار بهمنشير

اجراي پياده رو سازي ايستگاه ٤ تا ٧ بلوار بهمنشير

لوله گذاری خیابان بهمن 29
11/اسفند/1399
لوله گذاری خیابان بهمن 29

لوله گذاری خیابان بهمن 29

لوله گذاری رده حاج جعفر واقع در سلیچ غربی
11/اسفند/1399
لوله گذاری رده حاج جعفر واقع در سلیچ غربی

لوله گذاری رده حاج جعفر واقع در سلیچ غربی


ارسال نظر