رهبری-شهرداری آبادان
مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد
25/خرداد/1400
مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد

مدرسه فوتبال شهرداري شروع به كار كرد

اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد
25/خرداد/1400
اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد

اولين برنامه سه شنبه هاي بدون خودرو برگزار شد

فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز
20/خرداد/1400
فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز

فعالیت های سازمان سیما و منظر و فضای سبز

نورپردازی المانهای شهری
19/خرداد/1400
نورپردازی المانهای شهری

نورپردازی المانهای شهری

افزايش سهميه آزمون شهرداري
14/خرداد/1400
افزايش سهميه آزمون شهرداري

افزايش سهميه آزمون شهرداري

پيام تبريك دكتر شيرازي
13/خرداد/1400
پيام تبريك دكتر شيرازي

پيام تبريك دكتر شيرازي