سخنان مقام معظم رهبری
ملاقات مردمی - ۱۴ آذر ۱۴۰۱
15/آذر/1401
ملاقات مردمی - ۱۴ آذر ۱۴۰۱

ملاقات مردمی - آذر ۱۴۰۱

عملیات گسترده پاکسازی مناطق سه گانه / آذر ١٤٠١
14/آذر/1401
عملیات گسترده پاکسازی مناطق سه گانه / آذر ١٤٠١

عملیات گسترده پاکسازی مناطق سه گانه / آذر ١٤٠١

مجوزهای حفاری فقط تا اوایل بهمن اعتبار دارند
10/آذر/1401
مجوزهای حفاری فقط تا اوایل بهمن اعتبار دارند

مجوزهای حفاری فقط تا اوایل بهمن اعتبار دارند

تقدير از پرستاران - آذر ١٤٠١
9/آذر/1401
تقدير از پرستاران - آذر ١٤٠١

تقدير از پرستاران - آذر ١٤٠١

در اولين جلسه ستاد نوروزي، فقط ٣ماه فرصت داريد...
7/آذر/1401
در اولين جلسه ستاد نوروزي، فقط ٣ماه فرصت داريد...

در اولين جلسه ستاد نوروزي، فقط ٣ماه فرصت داريد...

حضور شهردار آبادان و اعضای شورای شهر در اجتماع بزرگ بسیجیان
6/آذر/1401
حضور شهردار آبادان و اعضای شورای شهر در اجتماع بزرگ بسیجیان

حضور شهردار آبادان و اعضای شورای شهر در اجتماع بزرگ بسیجیان