سخنان مقام معظم رهبری
خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد
27/شهریور/1401
خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد

خانم مُنا آل علي سرپرست جديد مالي، اداري شهرداري شد

بهسازي حد فاصل ميدان شهيد طاهري تا ميدان سرداران شهيد
21/شهریور/1401
بهسازي حد فاصل ميدان شهيد طاهري تا ميدان سرداران شهيد

بهسازي حد فاصل ميدان شهيد طاهري تا ميدان سرداران شهيد

آسفالت بلوار ساحلي / شهريور ١٤٠١
14/شهریور/1401
آسفالت بلوار ساحلي / شهريور ١٤٠١

آسفالت بلوار ساحلي / شهريور ١٤٠١

بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري
14/شهریور/1401
بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري

بازديد ميداني عضو شورا و مهندس متور از پروژهاي شهرداري

بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد
14/شهریور/1401
بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد

بهسازي مسير ميدان شهيد درياقلي تا جمشيد آباد