رهبری-شهرداری آبادان
 ملاقات عمومی شهردار با شهروندان / 8 آذر 1400
9/آذر/1400
ملاقات عمومی شهردار با شهروندان / 8 آذر 1400

ملاقات عمومی شهردار با شهروندان / 8 آذر 1400

جلسه هماهنگی پروژه احداث فاضلاب و معابر سلیچ شرقی
9/آذر/1400
جلسه هماهنگی پروژه احداث فاضلاب و معابر سلیچ شرقی

جلسه هماهنگی پروژه احداث فاضلاب و معابر سلیچ شرقی

جلسه رفع مشکلات زمین چمـن ایسـتگاه 4 قدس
9/آذر/1400
جلسه رفع مشکلات زمین چمـن ایسـتگاه 4 قدس

جلسه رفع مشکلات زمین چمـن ایسـتگاه 4 قدس

دو انتصاب جدید در شهرداری / آذر ١٤٠٠
7/آذر/1400
دو انتصاب جدید در شهرداری / آذر ١٤٠٠

دو انتصاب جدید در شهرداری / آذر ١٤٠٠

انتصاب جدید در شهرداری / آذر 1400
7/آذر/1400
انتصاب جدید در شهرداری / آذر 1400

انتصاب جدید در شهرداری / آذر 1400

افزایش همکاری ها با بیمه
6/آذر/1400
افزایش همکاری ها با بیمه

افزایش همکاری ها با بیمه

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود