رهبری-شهرداری آبادان
مهندس حمید پور در وزارت کشور معارفه شد
27/مهر/1400
مهندس حمید پور در وزارت کشور معارفه شد

مهندس حمید پور در وزارت کشور معارفه شد

وزیر کشور حکم شهردار آبادان را صادر کرد
25/مهر/1400
وزیر کشور حکم شهردار آبادان را صادر کرد

وزیر کشور حکم شهردار آبادان را صادر کرد

جشن بادبادک ها / مهر1400
24/مهر/1400
جشن بادبادک ها / مهر1400

جشن بادبادک ها / مهر1400

سرپرست شهرداري، پيگير رفع مشكلات شهرداري و آبادان
24/مهر/1400
سرپرست شهرداري، پيگير رفع مشكلات شهرداري و آبادان

سرپرست شهرداري، پيگير رفع مشكلات شهرداري و آبادان

برگزاری جشن بادبادک ها توسط معاونت فرهنگی شهرداری آبادان
21/مهر/1400
برگزاری جشن بادبادک ها توسط معاونت فرهنگی شهرداری آبادان

برگزاری جشن بادبادک ها توسط معاونت فرهنگی شهرداری آبادان

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود