سخنان مقام معظم رهبری
تجلیل از کارگران نمونه شهرداری آبادان
12/اردیبهشت/1401
تجلیل از کارگران نمونه شهرداری آبادان

تجلیل از کارگران نمونه شهرداری آبادان

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400
15/فروردین/1401
بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروز1400

بازدید شهردار و مدیران کشوری و شهری از کمپ های نوروزی شهرداری

ادامه آسفالت منطقه سليچ اسفند١٤٠٠
25/اسفند/1400
ادامه آسفالت منطقه سليچ اسفند١٤٠٠

ادامه آسفالت منطقه سليچ اسفند١٤٠٠

اولین شهردار شهید کشور شهید محمد حسین دشتی زاده
24/اسفند/1400
اولین شهردار شهید کشور شهید محمد حسین دشتی زاده

اولین شهردار شهید کشور شهید محمد حسین دشتی زاده

آسفالت کوی سلامت 1400
24/اسفند/1400
آسفالت کوی سلامت 1400

آسفالت کوی سلامت 1400


ارسال نظر